В какой суд подавать исковое заявление

В какой суд подавать исковое заявление

Заявитель - гражданин, проживающий в городе областного подчинения. Ответчик - областная прокуратура, размещена на территории района областного центра. В какой суд подавать заявление - городской, по месту жительства заявителя или районный, по месту расположения ответчика? Ответ:Здравствуйте.

Лучше сразу в областной по месту нахождения ответчика, так как при подаче искового заявления в районный суд, дело всё-равно будет передано для рассмотрения туда. Возможно, необходимо будет подавать исковое заявление в административный суд, который находится в каждом областном центре. Здесь надо разбираться индивидуально, исходя из предмета иска. Дистанционно ответить на такой вопрос в точности нельзя, так как отсутствует детальное описание ситуации.

Будут затруднения - идите к юристам из региона проживания.С уважением, адвокат Сергей Холодов.

Как и в какой суд подать исковое заявление, если неизвестно место жительство ответчиков?

"Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за місцем проживання позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за місцем проживання будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача чи за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача.

В какой суд подавать исковое заявление

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце проживання якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за місцем його перебування або за останнім відомим місцем проживання відповідача чи постійного його заняття (роботи) .

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування в Україні. Місцезнаходження майна та останнє відоме місце проживання чи перебування відповідача повинні бути в кожному випадку достовірно встановлені.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

13. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу".

Таким образом, со ссылкой на ч.9 ст.110ГПК Украины вам следует подавать заявление, указав местом жительства ответчиков, квартиру, которую они вам продали, т.е. свое место жительство, т.к. оно было последним известным местом жительством ответчиков. Заявление, естественно, подается в тот районный суд, на территории которого находится квартира, указанная, как последнее место проживание ответчиков, т.е. в ваш районный суд.

При рассмотрении дела в суде перед каждым заседанием вам придется давать объявления в газету о дате, времени, месте и поводе судебного заседания с указанием данных ответчиков, и прилагать к материалам дела эти объявления.

Ответ дан по состоянию законодательства на день ответа.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

В какой суд подавать исковое заявление

Суды разных уровней

Для начала надо определиться, имущественного или неимущественного характера ваше требование к ответчику. В первом случае нужно вычислить цену иска, так как от этого в определенной мере зависит подсудность. Мировые судьи могут заниматься рассмотрением дел с исковым требованием имущественного характера при цене иска до пятидесяти тысяч рублей. Дела же с ценой иска более пятидесяти тысяч рублей рассматриваются городскими и районными судами.

Что касается дел неимущественного характера, то в законе прописана компетенция судов с четким перечнем дел. К примеру, дела об установлении какого-либо юридического факта (факта родства, признания отцовства и др.) в первой инстанции рассматриваются только городскими и районными судами.

Определяя подсудность, следует также учитывать, что дела экономического характера, которые так или иначе связаны с предпринимательством, рассматриваются арбитражными и третейскими судами. Стороны таких дел в большинстве своем юридические лица.

Какие именно дела входят в компетенцию суда можно узнать в действующих законах: ФЗ «О мировых судьях», ФЗ «О судах общей юрисдикции», ФЗ «Об арбитражных судах».

Одноуровневые суды

Выбор одноуровневых судов связан с рядом факторов. Определяющее значение имеет предмет иска. В отношении движимого имущества иск в большинстве своем подается по месту жительства ответчика или, при множественности ответчиков, по месту жительства любого из них по выбору. Если ответчиком является юридическое лицо, исковое заявление правильным будет подать по его нахождения.

В какой суд подавать исковое заявление

Статья 29 ГК РФ предусматривает случаи, когда истец по своему желанию может подать заявление по месту своего жительства, по месту нахождения головной организации (в качестве ответчика выступает филиал или дочерние предприятия) и т.д.

Если предметом искового требования выступает недвижимость, действует правило, по которому заявление подается в наделенный необходимой компетенцией одноуровневый суд по месту нахождения имущества. Когда объектов недвижимости несколько, иск подается по месту нахождения наиболее ценного из них.

Довольно нередки имущественные споры, предметом которых выступает недвижимость, место нахождения которой за пределами Российской Федерации. Выбор суда в этом случае определяется нормами международного законодательства.

Источники:
law-clinic.net, todorov.od.ua, www.kakprosto.ru

Следующие в разделе:

05 марта 2021 года


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения

Другие статьи: