Муж решил уйти из семьи. Как будет делиться общее имущество супругов?

Муж решил уйти из семьи. Как будет делиться общее имущество супругов?

Муж решил уйти из семьи. Как будет делиться общее имущество супругов?

Здравствуйте! Мы с мужем прожили 6 лет. За это время мы купили 1-но комнатную квартиру, машину и гараж.

На машину и гараж одолжили деньги у моих родителей (мы им должны 50 000 грн.) 8 месяцев назад у нас появилась долгожданная дочь. Муж сам с Крыма, и после рождения дочери его как-будто подменили. С дочерью мне не помогает, каждый месяц стал ездеть в Крым, и не к родителям, а к друзьям.

Денег дает мало (300 грн на 3 недели). Он решил уйти от нас, снял квартиру. Скажите, пожалуйста, как наше имущество должно делиться (причем есть долги), и сколько процентов из заработной платы он должен нам выплачивать? И пока я сижу в декретном отпуске он должен содержать и меня? Відповідь:Добрий вечір, Олена Вікторівна!

Відповідно до положень Сімейного Кодексу Україну все майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Отже, у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини і чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.Ст.

75 Сімейного Кодексу містить вказівку на те, що як дружина, так і чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.Право на утримання (аліменти) має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Також, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Таке право (право на утримання) дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, не залежно від того, чи вона працює та не залежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.Щодо розміру виплати, то мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно розмір аліментів визначається судом за заявою одного з подружжя у випадку, коли між подружжям не має згоди щодо розміру утримання дитини. Розмір аліментів, визначений як за рішенням суду, так і за взаємною згодою, може бути згодом збільшено або зменшено судом за позовом платника або одержувача аліментів. Відповіла: Самусь Альона

Муж решил уйти из семьи. Как будет делиться общее имущество супругов?

Электронный адрес - zai4ik81@rambler.ru

Здравствуйте! Мы с мужем прожили 6 лет. За это время мы купили 1-но комнатную квартиру, машину и гараж. На машину и гараж одолжили деньги у моих родителей (мы им должны 50 000 грн.) 8 месяцев назад у нас появилась долгожданная дочь. Муж сам с Крыма, и после рождения дочери его как-будто подменили. С дочерью мне не помогает, каждый месяц стал ездеть в Крым, и не к родителям, а к друзьям. Денег дает мало (300 грн на 3 недели). Он решил уйти от нас, снял квартиру. Скажите, пожалуйста, как наше имущество должно делиться (причем есть долги), и сколько процентов из заработной платы он должен нам выплачивать? И пока я сижу в декретном отпуске он должен содержать и меня?

Відповідь:

Добрий вечір, Олена Вікторівна! Відповідно до положень Сімейного Кодексу Україну все майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Отже, у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини і чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Ст. 75 Сімейного Кодексу містить вказівку на те, що як дружина, так і чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.Право на утримання (аліменти) має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Також, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Таке право (право на утримання) дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, не залежно від того, чи вона працює та не залежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

Щодо розміру виплати, то мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Відповідно розмір аліментів визначається судом за заявою одного з подружжя у випадку, коли між подружжям не має згоди щодо розміру утримання дитини. Розмір аліментів, визначений як за рішенням суду, так і за взаємною згодою, може бути згодом збільшено або зменшено судом за позовом платника або одержувача аліментів.

Відповіла: Самусь Альона

Раздел совместно нажитого имущества

Имущество, которое считается общей соместной собственностью супругов и подлежит разделу.

Имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Объектом права общей совместной собственности супругов может быть любое имущество, за исключением исключенного из гражданского оборота.

Объектом права общей совместной собственности является заработная плата, пенсия, стипендия, другие доходы, полученные одним из супругов.

Если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, то деньги, другое имущество, в том числе гонорар, выигрыш, которые были получены по этому договору, являются объектом права общей совместной собственности супругов.

Вещи для профессиональных занятий (музыкальные инструменты, оргтехника, врачебное оборудование и т.п.), приобретенные за время брака для одного из супругов, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате безвозмездной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации.

Если имущество жены, мужа во время брака существенно увеличилось в своей стоимости вследствие общих трудовых или денежных затрат или затрат другого супруга, оно в случае спора может быть признано по решению суда объектом права общей совместной собственности супругов.

Если один из супругов своим трудом и (или) средствами принимал участие в содержании имущества, принадлежащего второму из супругов, в управлении этим имуществом или уходе за ним, то доход (приплод, дивиденды), полученные от этого имущества, в случае спора по решению суда могут быть признаны объектом права общей совместной собственности супругов.

Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено договоренностью между ними.

Личная частная собственность жены, мужа

Личной частной собственностью жены, мужа являются:

имущество, приобретенное ею, им до брака

имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования

имущество, приобретенное ею, им за время брака, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично.

Личной частной собственностью жены и мужа являются вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов.

Личной частной собственностью жены, мужа являются премии, награды, которые она, он получили за личные заслуги.

Суд может признать за вторым из супругов право на долю этой премии, награды, если будет установлено, что он/она своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т.д.) способствовал ее получению.

Личной частной собственностью жены, мужа являются средства, полученные как возмещение за потерю (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей, ему морального ущерба.

Личной частной собственностью жены, мужа являются страховые суммы, полученные ею, им по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые взносы платились за счет средств, которые были личной частной собственностью каждого из них.

Суд может признать личной частной собственностью жены, мужа имущество, приобретенное ею, им за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

Если в приобретение имущества вложены кроме общих средств и средства, принадлежавшие одному из супругов, то доля в этом имуществе, соответствии с размером взноса, является его личной частной собственностью.

Если вещь, принадлежащая одному из супругов, плодоносит, дает приплод или доход (дивиденды), он является владельцем этих плодов, приплода или дохода (дивидендов).

Тот из супругов, кто является собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей.

При распоряжении своим имуществом жена, муж обязаны учитывать интересы ребенка, других членов семьи, которые в соответствии с законом имеют право пользования им.

Осуществление права общей совместной собственности после расторжения брака

Расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности на имущество, приобретенное за время брака.

Распоряжение имуществом, которое является объектом права общей совместной собственности, после расторжения брака осуществляется совладельцами исключительно по взаимному согласию, в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Жена и муж имеют право разделить имущество по взаимному согласию.

Договор о разделе жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества, а также о выделении недвижимого имущества жене, мужу из состава всего имущества супругов должен быть нотариально удостоверен.

Размер доли имущества в случае его раздела

В случае раздела имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, доли имущества жены и мужа являются равными, если иное не определено договоренностью между ними или брачным договором.

При разрешении спора о разделе имущества суд может отступить от принципа равенства долей супругов при обстоятельствах, имеющих существенное значение, в частности если один из них не заботился о материальном обеспечении семьи, скрыл, уничтожил или повредил общее имущество, расходовал его во вред интересам семьи.

По решению суда доля имущества жены, мужа может быть увеличена, если с ней, ним проживают дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние сын, дочь, при условии, что размер алиментов, которые они получают, недостаточен для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.

Имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности супругов, делится между ними в натуре.

Если жена и муж не договорились о порядке деления имущества, спор может быть решен судом. При этом суд принимает во внимание интересы жены, мужа, детей и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Неделимые вещи присуждаются одному из супругов, если иное не определено договоренностью между ними.

Вещи для профессиональных занятий присуждаются тому из супругов, кто использовал их в своей профессиональной деятельности. Стоимость этих вещей учитывается при присуждении другого имущества второму из супругов.

Присуждение одному из супругов денежной компенсации вместо его доли в праве общей совместной собственности на имущество, в частности на жилой дом, квартиру, земельный участок, допускается только с его согласия, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Украины.

Присуждение одному из супругов денежной компенсации возможно при условии предварительного внесения вторым из супругов соответствующей денежной суммы на депозитный счет суда.

Срок исковой давности, который применяется к требованиям о разделе имущества

Исковая давность не применяется к требованиям о разделе имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, если брак между ними не расторгнут.

К требованию о разделе имущества, заявленной после расторжения брака, применяется исковая давность в три года.

Исковая давность исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности.

Является ли имущество общей совместной собственностью, если оно приобретено мужчиной и женщиной, которые проживают в гражданском браке

Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или в любом другом браке (так называемый гражданский брак), имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними.

На имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности женщины и мужчины, не состоящих в браке между собой и в любом другом браке, распространяются все положения законодательства Украины, регламентирующие правовой статус имущества, нажитого супругами во время брака.

Договора, которые могут заключать супруги, а также мужчина и женщина, проживающие в гражданском браке.

Супруги, а также мужчина и женщина, которые не находятся в браке между собой, однако проживают одной семьей (так называемый «гражданский брак»), имеют право на заключение между собой любых договоров, которые не запрещены законом, относительно имущества, которое является объектом права общей совместной собственности супругов.

Между супругами (а также лицами, которые проживают в гражданском браке) могут быть заключены такие договора:

1) о порядке пользования имуществом, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности

2) о разделе имущества, которое является объектом права общей совместной собственности

3) о выделении в натуре части из имущества, которое находится в общей совместной собственности

4) о предоставлении содержания

5) о прекращении права на содержание по договоренности супругов

6) о размере и уплате алиментов на ребенка

7) о прекращении права на алименты на ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество

8) о совместном проживании и ведении совместного хозяйства

Как разделить квартиру, приобретенную в кредит.

Квартира, купленная во время брака, за кредитные средства, является совместной собственностью супругов и подлежит разделу в равных долях между мужем и женой.

При этом кредитный договор, заключенный с согласия второго супруга, считается заключенным в интересах семьи, вследствие чего у обоих супругов возникает солидарная обязанность исполнять условия кредитного договора, в том числе касающиеся возврата кредитных средств.

Поэтому в случае выплаты кредита одним из супругов за счет своих личных средств, суд может взыскать половину таких средств в пользу лица, погасившего кредит.

Источники:
law-clinic.net, www.polupanova.com.ua

Следующие в разделе:

25 октября 2021 года


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения

Другие статьи: